Trung tâm Thư viện – Trung tâm

    TRUNG TÂM THƯ VIỆN

Giờ mở cửa:

Thứ Hai – thứ Sáu: (07h00 – 20h00)

Thứ Bảy: (07h00 – 16h30)

Chủ nhật: Nghỉ  

aallllt

TỔNG QUAN

Phòng nghỉ sinh viên

Phòng đọc thư viện

Kho sách thư viện

Phòng máy tính thư viện

Góc đọc báo - tạp chí

Góc trưng bày, triển lãm sách