Trung tâm Sữa chửa Cơ khí – Trung tâm

"Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí là ngành hết sức quan trọng cho nền công nghiệp. Nó đảm bảo cho máy móc, trang thiết bị hoạt động liên tục, hiệu quả, đáng tin cậy"

– Bảo trì và sửa chữa các máy công cụ:

     + Máy tiện, máy Phay vạn năng

     + Máy CNC 

     + Máy cắt Laser

     + Các nhóm máy Khoan, máy Bào …

– Tân trang và nâng cấp các máy móc, thiết bị sử dụng trong các ngành dân dụng và công nghiệp.

– Hợp tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới cho các công ty, xí nghiệp.

CÁC DOANH NGHIỆP HỢP TÁC CÙNG TRUNG TÂM