Trung tâm Điều hành và Quản lý dữ liệu – Trung tâm

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH 
VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Mục tiêu chất lượng

Phòng live stream phục vụ cho tư vấn hướng nghiệp và giảng dạy trực tuyến

Lorem ipsum gravida nibh vel velit auctor aliquetn sollicitudirem quibibendum auci

Quản lý Website

Triển khai, quản lý và duy trì hoạt động phát triển cổng thông tin điện tử, các ứng dụng và dịch vụ trên nền tảng web

01

Quản lý phần mềm, cơ sở dữ liệu

Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa, cập nhật hệ thống máy chủ (hệ thống máy chủ trang quản lý hành chính điện tử) của Trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng

02

Hỗ trợ người sử dụng

Điều hành về kỹ thuật của các lớp học trực tuyến, hội thảo, hội nghị cấp trường

03

Truyền thông

Thực hiện các công tác ghi hình và quản lý các trang thông tin mạng xã hội của nhà trường

04

18K+

Tài khoản sinh viên

2PB+

Dữ liệu Cloud

200+

Camera toàn trường

100+

Wifi toàn trường

HƯỚNG DẪN

21 THÁNG MỘT 2022

ADMIN

Để khôi phục mật khẩu, sinh viên thực hiện điền thông tin vào link :
Đối với trang sinh viên:

https://bit.ly/caplaipass
Đối với Email Nhà trường:

 https://bit.ly/doimatkhaugmail

21 THÁNG MỘT 2022

ADMIN

Hướng dẫn xử dụng phần mềm Google Meet 

Xem chi tiết tại đây

21 THÁNG MỘT 2022

ADMIN

Hướng dẫn xử dụng phần mềm zoom 

Xem chi tiết tại đây