Thủ tục BHYT-YT – Trung tâm

THỦ TỤC -BHYT

Công văn 1493/BHXH-CSYT: Được dùng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên VssID thay thẻ giấy từ 01/6/2021

Quên mật khẩu VssID: 2 cách đơn giản để lấy lại

Nếu chẳng may bạn quên mất mật khẩu ứng dụng VssID thì không cần phải lo lắng, hãy thực hiện theo 1 trong 2 cách dưới đây.