Thông tin tuyển dụng-QHDN – Trung tâm

GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Trang thông tin việc làm của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh mục đích chính là tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên và cựu sinh viên của trường.