Nội quy thư viện-TV – Trung tâm

NỘI QUY THƯ VIỆN

  1. Tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên và  sinh viên (gọi chung là bạn đọc) hiện đang công tác, giảng dạy và học tập tại trường đều là đối tượng phục vụ và sử dụng các dịch vụ tại Trung tâm Thư viện
  2. Bạn đọc phải mang thẻ (thẻ nhân viên đối với CB-GV-NV, thẻ sinh viên đối với SV)  khi vào Thư viện, phòng đọc, kho sách. Không cho người khác mượn và sử dụng thẻ, trường hợp mất thẻ, khi sử dụng dịch vụ thư viện phải báo ngay cho cán bộ thư viện của Trung tâm Thư viện biết
  3. Bạn đọc tự bảo quản túi, cặp, điện thoại… và tư trang cá nhân, Trung tâm Thư viện không chịu trách nhiệm về tài sản cá nhân, tiền, tư trang của bạn đọc
  4. Không mang vũ khí, hung khí, các chất gây cháy, nổ, chất gây nghiện hoặc bất cứ phương tiện, vật dụng cồng kềnh vào Trung tâm Thư viện
  5. Thực hiện nếp sống văn minh, giữ trật tự, đi nhẹ nói khẽ, không hút thuốc, không mang thức ăn, thức uống vào thư viện. Nghiêm cấm các hành vi thiếu văn hoá làm ảnh hưởng đến trật tự, môi trường, cảnh quan của Trung tâm Thư viện
  6. Không được phát âm thanh bằng loa từ các thiết bị điện tử cá nhân (Ipod, điện thoại, laptop .v.v…)
  7. Không mang ra khỏi Trung tâm Thư viện tài liệu, sách báo và bất cứ vật dụng, trang bị của Thư viện nếu chưa được phép của cán bộ Trung tâm Thư viện. Báo, tạp chí, tự điển, sách quý hiếm, sách chỉ có 1 quyển, thuyết minh bài tập lớn, đồ án môn học, tốt nghiệp… chỉ được đọc tại phòng đọc
  8. Trung tâm Thư viện không phục vụ các đối tượng có dấu hiệu sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích khác
  9. 30 phút trước giờ đóng cửa, đề nghị bạn đọc trả tài liệu và ra về để cán bộ Trung tâm Thư viện làm tiếp công tác nghiệp vụ cần thiết
  10. Tất cả bạn đọc có trách nhiệm thực hiện các điều khoản nêu trên. Trường hợp vi phạm nội quy, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm người vi phạm sẽ phải chịu xử lý theo Nghị định 31/2001/NĐ-CP của chính phủ và bị xử lý kỷ luật theo quy định của nhà trường.