Liên hệ-NB – Trung tâm

LIÊN HỆ

Khoa Kinh tế: Khu C Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp Hồ Chí Minh.

Email: nguyentrongnghia@lttc.edu.vn

Phone : (84 28) 38 116 945
Mobile : (84) (0) 908 364 054

Website: www.lttc.edu.vn

Hotline hỗ trợ tuyển sinh:

– Tiến sĩ Đinh Văn Đệ – Phó Hiệu trưởng (0964216994)

– Tiến sĩ Châu Văn Bảo – Phó Hiệu trưởng (090 6677068)

– Thạc sĩ Hồ Văn Sĩ – Trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo (0909617880)

– Thạc sĩ Nguyễn Văn Tấn – Phó trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo (090 8114770)

– Thạc sĩ Huỳnh Thị Mai – Phó trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo (0903359169)

– Thạc sĩ Lương Xuân Thịnh – Phó trưởng phòng Tuyển sinh – Đào tạo

(0981820082)

– Phòng Tuyển sinh – Đào tạo: (028).38110. 521