Khám chữa bệnh-YT – Trung tâm

KHÁM CHỮA BỆNH


– Khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giảng viên, nhân viên 1 lần/ năm.
– Khám sức khỏe đầu năm học cho sinh viên.
– Khám và điều trị Covid-19 cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.