Giới thiệu KO – Trung tâm

GIỚI THIỆU

Trung tâm Đào tạo thang máy thang cuốn KONE (KONE ACADEMY) được xây dựng vào năm và được khánh thành vào ngày  29/6/2018.

Trong suốt quá trình làm việc và phát triển, Trung tâm Đào tạo KONE của trường đã đào tạo thành công 2 khóa học về ngành Thang máy, thang cuốn cho sinh viên của trường. Khóa đào tạo sẽ giúp các em sinh viên có cái nhìn cụ thể hơn về ngành Thang máy, thang cuốn.