Dịch vụ-CK – Trung tâm

DỊCH VỤ - SERVICES

Các dịch vụ hiện có tại trung tâm:
- Sửa chữa, bảo trì máy móc , thiết bị cơ khí và thiết bị công nghiệp
- Tân trang, nâng cấp các máy công cụ, thiết bị chuyên dụng
- Hợp tác sản xuất với các công ty, doanh nghiệp
- Gia công, chế tạo sản phẩm mới
- Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ ...