Cơ cấu tổ chức-QHDN – Trung tâm

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

Ths. Nguyễn Văn Chiến – Trưởng trung tâm

NHÂN SỰ TRUNG TÂM QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
Hiện nay đội ngũ Trung tâm có 01 Trưởng Trung tâm và 01 nhân viên với Trình độ là 01 Thạc sĩ, 01 Đại học. Dù đội ngũ nhân lực Trung tâm còn thiếu và hạn chế, nhưng với tinh thần không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và học hỏi kinh nghiệm, cán bộ, nhân viên Trung tâm tích cực ứng dụng CNTT trong xử lý công việc cũng như công tác đăng thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp đến với sinh viên của nhà trường trong lĩnh vực giải quyết việc làm sau tốt nghiệp và việc làm bán thời gian khi còn đang học.