Cơ cấu tổ chức-NB – Trung tâm

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Thầy Nguyễn Trọng Nghĩa (Trưởng trung tâm làm bánh)
Tel: ‭0908364054‬
 
Thầy Hồ Gia Bảo (Giảng viên)
Tel: ‭0393904450‬
 
Cô Nguyễn Hoàng Thanh Ngân (Giảng viên)
Tel: 0777 8254 88
 
Cô Lê Thị Thuý Oanh (Giảng viên)
Tel: ‭0859999828
 
Nguyễn Trọng Nghĩa
Trưởng Trung Tâm
Nguyễn Trọng Nghĩa
Trưởng Trung Tâm
Teacher 2
Teacher
Teacher 3
Teacher
Teacher 4
Teacher