Chức năng nhiệm vụ-YT – Trung tâm

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

Duy trì sự tồn tại liên tục của một đơn vị Y tế trong cơ sở giáo dục, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh sinh viên và cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường gồm những nội dung sau:
+ Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trung tâm Y tế cho từng năm học.
+ Hàng năm luôn tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, giảng viên và nhân viên trường kịp thời phát hiện bệnh không bỏ lỡ giai đoạn vàng trong điều trị bệnh.
+ Học sinh sinh viên theo học tại trường được khám sức khỏe đầu năm học để đảm bảo sinh viên đang theo học tại trường đủ sức khỏe học tập.
+ Quản lý hồ sơ sức khỏe của cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên của Trường.
+ Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, cán bộ, giảng viên và nhân viên.
+ Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, điều trị theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp phát thuốc thông thường, chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.
+ Tư vấn hướng dẫn cán bộ, giảng viên và nhân viên khám bệnh chuyên khoa theo hướng dẫn của Bác sĩ nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh tật.
+ Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.
+ Phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.
+ Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.